ABABSverige

Montering av ställningar

För att lyckas med ställningsbyggnation krävs professionell planering och montering. Dessutom måste ställningsmaterialet vara av hög kvalitet. Vår montering garanterar att säkerhetskraven uppfylls och samtidigt sparar den både tid och pengar för kunden. Vi planerar noggrant ställningen i helhet och monterar sedan upp den effektivt och säkert, även på kort varsel.

ABAB Montering av ställningar

Föreskrifter, önskemål och specifika krav

I alla våra monteringsprojekt följer vi de föreskrifter som gäller i branschen. Vi lyssnar noggrant på kundens önskemål och förslag, samtidigt som vi beaktar projektets specifika krav. Genom en öppen och förtroendefull dialog med kunden kan vi garantera det bästa slutresultatet även i utmanande förhållanden och strama tidtabeller.

ABAB prutar inte på säkerheten

Säkerhet är en av våra allra högsta prioriteringar och det märks även i våra välskötta projekt. Vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. En enhetlig handlingsplan förbättrar säkerheten vid ställningsarbeten. Våra montörer har alltid behovsanpassade utbildningar, skyddsutrustning och högkvalitativa verktyg.

Smidig logistik

Våra projekt backas upp av vår smidiga logistikkedja. Vi transporterar utrustningen med precision till platsen och ser till att varje leverans har en förteckning över alla delar som ingår i ställningen. Varje ställningsleverans har tydligt utmärkta delar så att de är lätta att hitta och hålla ihop, även på stora byggarbetsplatser.

Vi värderar utbildning och erfarenhet

I vårt arbete måste vi ha koll på olika lösningar, system, utrustningar och redskap. Dessutom behöver vi känna till de föreskrifter och krav som gäller inom olika branscher och på olika arbetsplatser. Vi värderar högt den kunskap som bottnar i erfarenhet och vi satsar på utbildning för vår personal. Vi vill vara säkra på att våra montörer har de bästa och säkraste verktygen i kombination med sin yrkeskunskap.