ABABSverige

 Faktureringsuppgifter

ABAB Sverige AB tar i första hand emot elektroniska fakturor, för en effektivare och säkrare process.
Här följer information om hur du som leverantör kan skicka faktura till oss.

E-faktura
Vår EDI-adress: 5568129158
VAN: OpusCapita (f.d. Itella)
Format: Svefaktura
Tekniska frågor: support@bygglet.com

E-posta faktura (PDF)
Ni kan också skicka fakturor som PDF-fil via epost till: faktura@ababsverige.se
En faktura per PDF-fil. Eventuella fakturabilagor måste ligga i samma PDF, annars skannas de som separata fakturor.

Pappersfaktura till adress
ABAB Sverige AB
FE 211 93
838 76 Frösön
Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går till vår skanningsleverantör och hanteras av vår personal först när de lästs in till vårt ekonomisystem. Annan post som ni vill ska nå oss ska skickas i separat försändelse till respektive enhet.

Fakturans innehåll
På fakturan ska tydligt framgå vad den avser, namn på beställaren/referens samt projektnummer enligt
XXXXX-XX-XX där XXXXX-XX-XX skall ersättas med ett projektnummer.
Fakturan ska innehålla information enligt gällande lagstiftning.
Fakturor som inte innehåller ovanstående information kan komma att returneras åter till er för komplettering/åtgärd.

Övrig post
Övriga brev, ev. betalningspåminnelser sänds till vår ordinarie postadress:
ABAB Sverige AB
Myrhagsgatan 4
81440 Skutskär

Betalningsvillkor
Vi godkänner bara 30 dagars betalningsvillkor om inget annat avtalats.

För frågor, vänligen kontakta info@ababsverige.se