ABABSverige

Projektplanering

På ABAB vet vi att ett grundligt och proffsigt planeringsarbete syns både under projektets gång och på slutresultatet. När vi planerar noggrant kan vi i ett tidigt skede förbereda oss på utmaningar och undvika eventuella fördröjningar under projektet.

ABAB Sverige Projektplanering
ABAB Sverige projektplanering

Våra ställningar och väderskydd planeras alltid utifrån projektets särdrag, för att allt arbete på byggarbetsplatsen ska kunna utföras tryggt och effektivt. Vi månar också om att hålla ett nära samarbete och en aktiv dialog med alla parter som medverkar i projektet. Det garanterar att projektet kan framskrida trots att yttre omständigheter förändras.

I vår projektplanering kombineras den senaste tekniken med decennier av arbetserfarenhet och specialkompetens.

Fördelar med projektplanering

  • hjälper kunden att få en helhetsuppfattning av projektet.
  • gör det möjligt att i god tid beakta specifika behov, krav eller föreskrifter.
  • garanterar att ställningen eller väderskyddet kan levereras och monteras.
  • effektiviserar projektet.
  • ger ett tätare samarbete mellan projektets byggherre och leverantören av ställningen eller väderskyddet.
  • gör arbetet på byggplatsen smidigare och bidrar till med att tidsplanen hålls.
  • erbjuder värdefull data som gör det möjligt för att dela erfarenheter med samarbetspartners för framtida projekt.

”Det är oerhört viktigt att alla på byggarbetsplatsen drar åt samma håll och förstår sina egna roller och sitt ansvar. I planeringsskedet är det ofta lätt att göra förändringar, men när projektet kommit i gång innebär förändringar huvudvärk för alla parter.”

Topias Harjunpää, planerare på Telinekataja.