ABABSverige

Kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö ABAB Sverige

Miljöpolicy

I vårat arbete verkar vi för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vårat miljöarbete omfattar såväl vårat eget som kundens. Vi källsorterar och återvinner restmaterial i möjligaste mån. I vårat praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vi arbetar med ständiga förbättringar för framtiden.