ABABSverige

Säkerhet och produktivitet på byggarbetsplatsen

Vi hör till Nordens ledande koncern för byggnadsställningar, väderskydd och temporära konstruktioner. Med lång erfarenhet planerar och levererar vi utifrån branschens, kundens och byggarbetsplatsens behov lösningar för renoveringar, nybyggen, infrastrukturbyggen och industriprojekt.

byggnadsställningar |  väderskydd  |  temporära konstruktioner

OHOJ! Byggplats i sikte på Östersjön

28.06.2023

OHOJ! Byggplats i sikte på Östersjön

Medarbetarna vid Telinekataja Group får njuta av havsnära byggplatser också den här sommaren. Sedan sommaren 2022 har Kronbergsbron, som är ett stort ställnings- och väderskyddsobjekt, också hunnit visa sin iskalla sida framför Helsingfors. Ett annat unikt ställningsarbete sommaren 2023 är bottenfyren Kristiina i Bottniska viken. Sommarhälsningar från Östersjön!

Läs mer
Stora Enso fortsätter produktionen medan en ny kartonglinje byggs

27.06.2023

Stora Enso fortsätter produktionen medan en ny kartonglinje byggs

Sedan 2014 har Telinekataja varit avtalspartner för underhållet vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg. – Att vara förutseende och planera tidtabellerna omsorgsfullt spelar en nyckelroll i vardagen, vid driftstopp och i fråga om investeringar. Utöver förtroende behövs också resurser, säger underhållschef Tuomo Salmela.

Läs mer