ABABSverige

Fukthantering

Olika byggnadsmaterial reagerar olika på fukt och vatten. Till exempel är fasadmaterial utvecklade för att hålla för fukt, medan isolering och andra interiörmaterial kan vara ytterst känsliga för vatten. En lyckad hantering av fukt och vatten under byggprocessen kan vara helt avgörande på slutresultatet, i synnerhet i nordliga förhållanden.

ABAB Sverige Fukthantering

En noggrant planerad och genomförd fukthantering gör det möjligt att stå emot fuktrisker, förhindra fuktskador och säkra en så lång livslängd som möjligt för byggnaden.

Det finns flera faktorer som måste beaktas för att fukthanteringar ska bli lyckad:

  • redan i planeringsstadiet tas hänsyn till väderförhållanden och byggnadsmaterial.
  • rätt val av väderskyddsutrustning för objektet.
  • korrekt montering och demontering av väderskyddet.
  • regelbunden och noggrann fuktmätning.
  • åtgärda misstänkta brister genast när de upptäcks.
  • ett aktivt samarbete mellan beställare och leverantör.
  • en kontinuerlig uppdatering av utbildning om fukthantering för personalen.