ABABSverige

Om ABAB Sverige

Vi hör till Nordens ledande företag på byggnadsställningar, väderskyddslösningar och temporära konstruktioner. Vi planerar och genomför lösningar för renoveringar, nybyggen och infrastrukturbyggen, för industri- och energiproducenters samt maskin- och utrustningskonstruktörers behov.

Om ABAB Sverige

Med hjälp av erfarenhet, tillförlitlighet, kompetens och styrka når vi våra mål, både som samarbetspartner och som arbetsgivare. Vår verksamhet styrs av strikta arbetsmiljö- och säkerhetskriterier. Våra styrkor inkluderar mångsidig branschexpertis, långa kundrelationer, kompetent och lokal personal samt vårt fokus på ställningar och väderskydd.

Vi tillgodoser våra kunder i omfattande bygg- och industriprojekt från söder till norr.

Varför är ABAB Sverige rätt samarbetspartner för ditt företag?

  • Vi lyssnar noga på våra kunders önskemål och behov.
  • Vi möter våra kunders behov kostnadseffektivt och enligt överenskommen tidsplan.
  • Vi utvecklar arbetssätt och samarbetet med hjälp av byggarbetsplats- och uppföljningsmöten.
  • Vi mäter kundnöjdhet och samlar in respons från byggarbetsplatsen.
  • För varje projekt vill vi lära känna våra kunders behov bättre.

Som samarbetspartner bidrar vi med vår egen skarpa insats såväl till enskilda projekt som till underhållsavtal:

  • yrkeskunskap
  • arbetsmiljö
  • redskap
  • inställning.