ABABSverige

Om ABAB Sverige

Vi hör till Nordens ledande företag på byggnadsställningar, väderskyddslösningar och temporära konstruktioner. Vi planerar och genomför lösningar för renoveringar, nybyggen och infrastrukturbyggen, för industri- och energiproducenters samt maskin- och utrustningskonstruktörers behov.

Om ABAB Sverige

Med hjälp av erfarenhet, tillförlitlighet, kompetens och styrka når vi våra mål, både som samarbetspartner och som arbetsgivare. Vår verksamhet styrs av strikta arbetsmiljö- och säkerhetskriterier. Våra styrkor inkluderar mångsidig branschexpertis, långa kundrelationer, kompetent och lokal personal samt vårt fokus på ställningar och väderskydd.

Vi tillgodoser våra kunder i omfattande bygg- och industriprojekt från söder till norr.

Principer som styr vår verksamhet

  • Vi utför vårt arbete professionellt på ett sätt där våra produkter och tjänster uppfyller vårt avtal med kunden.
  • Vi följer de lagar och regler som styr vår verksamhet. 
  • Vi tillverkar produkter som är säkra för användaren och tillverkaren. 
  • Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster tillsammans med kunder, leverantörer och personal.
  • Vi ser till att upprätthålla personalens kompetens och kontinuerliga utveckling.
  • Vi håller vårt kundlöfte i alla skeden av tjänsten.
  • Vi ta hänsyn till miljöaspekter i vår verksamhet och vårt mål är att minimera miljöbelastningen.
  • Vi ställer upp mål för vår verksamhet, mäter hur de uppnås och utvärderar regelbundet nivån på vår egen verksamhet.