ABABSverige

Designtjänster

På ABAB vet vi att ett framgångsrikt projekt börjar med yrkeskunnig och noggrann planering. Våra konstruktörer med deras kompetens uppfyller dagens krav och i kombination med högklassig utrustning och effektivt monteringsarbete säkerställer vi bästa möjliga resultat. Allt vårt planeringsarbete bygger på den senaste tekniken och kompetent personal, vilket gör att arbetet alltid framskrider och slutförs enligt överenskommen tidsplan. Våra konstruktörer är proffs på sitt arbete och kan lagar och regler samt förstår vilka utmaningar som finns i alla typer av ställnings- och väderskyddskonstruktioner.

ABAB Designtjänster

I planeringen beaktas risker för fuktskador och genom konkreta åtgärder under byggprojektets gång ser våra montörer till att hålla byggnaden fuktfri. Allergiproblem orsakade av mögel har blivit en stor samhällsfråga och vi vill bidra till hållbara byggnader där människor mår bra.

Projektplanering

Projektplanering

Varje projekt planeras ner till minsta detalj. Säkerhet och kostnadseffektivitet är högt prioriterade och vi samarbetar nära med kunden, byggherren och underleverantörerna i dessa frågor.

Läs mer
Fukthantering

Fukthantering

Fukthantering har blivit en allt viktigare del av ett lyckat byggprojekt. Ett välfungerande väderskydd ger byggnaden en lång livstid.

Läs mer