ABABSverige

Integritetspolicy

Så skyddar vi dina personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning och börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
 
Personuppgifter som ABAB Sverige AB samlar in kan tex vara:

  • Namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Vi registrerar personuppgifter i samband med:

  • Att du kontaktar oss med specifikt önskemål som vi noterar i databasen eller sparar i mailen.

Vi använder den insamlade informationen:

  • För systemadministration och för att upprätthålla god registervård

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

  • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.
  • Tillvarata rättsliga intressen och upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

ABAB Sverige AB kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Du kan när som helst begära att dina uppgifter avidentifieras eller att dess användning begränsas av oss.
Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev, telefonsamtal, SMS eller e-post. Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ababsverige.se. Om du anser att vi brustit i vår hantering av dina personuppgifter och du har lidit skada p g a brott mot dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen och att vi hanterat detta på ett korrekt sätt kan du anmäla detta hos Datainspektionen som är den övervakande myndigheten.