ABABSverige

Bygg

Våra progressiva lösningar är kända för den höga kvaliteten och de lämpar sig för renoveringar, nybyggen och infrastrukturbyggen. Tack vare våra yrkeskunniga planerare kan vi skräddarsy våra ställningar och tjänster så att de passar för alla typer av projekt, krav och bestämmelser.

ABAB Sverige Renovering

Renovering

  • en säker och välplanerad ställning oavsett projektets omfattning.
  • säkerhetsrisker granskas på förhand och individuella lösningar utformas.
  • ingen belastning på tak eller andra objekt som ska renoveras.
  • kulturmärkta objekt skyddas genom välplanerade ställningslösningar.

Nybyggen

  • våra tjänster uppfyller de strikta föreskrifter som moderna nybyggen kräver.
  • våra välplanerade och noggrant monterade ställningar, passager och stödtorn bidrar till att nybygget blir en säker och funktionell arbetsplats.
  • varje ställningshelhet är behovsanpassad för varje enskilt objekt.
ABAB Sverige Nybyggen
ABAB Sverige

Infrastrukturbyggen

  • alla föreskrifter som gäller infrastrukturbygget kartläggs under planeringsskedet.
  • våra professionella planerare och montörer anpassar ställningarna så att person- och biltrafik kan flyta ostört under byggprojektet.
  • vår planering och montering bidrar till att snabba på olika delar av projektet och på så vis spara tid och pengar.
Hyra ställningar

Hyra ställningar

Vi hyr ut ställningar för såväl stora byggprojekt som små. Tillsammans med våra professionella planerare hittar ni lämpliga lösningar så att just ert projekt kan genomföras säkert och effektivt.

Läs mer