ABABSverige

Industriellt underhåll

ABAB Sverige Industriellt underhåll

Energi- och skogsindustrin, kemiindustrin
Vi

 • mäter upp tjänsterna utifrån kundens förhållanden.
 • tar oss an projekt av alla storlekar, från hela kärnkraftverk till små enheter av kraftverk.
 • erbjuder rättdimensionerade ställningstjänster både för underhåll och nybyggen av kraftverk.
 • beaktar och uppfyller alla säkerhetsföreskrifter som gäller för kraftverk.
 • planerar och genomför säkra ställningslösningar som en nyckel-i-handen tjänst.
 • har ett brett sortiment av specialdelar som ger lösningar även för krävande utrymmen.
 • gör det möjligt att säkert och effektivt utföra kontinuerliga underhållsarbeten.
 • har modernt och anpassningsbart ställningsmaterial som tillsammans med vår mångsidiga erfarenhet och kompetens gör det möjligt att arbeta även i trånga utrymmen.
 • kan i akuta situationer få materialet på plats så att arbetet kan genomföras inom tidsplan.

Övrig industri
Vi

 • har resurser, både när det gäller ekonomi och personal, att på kort varsel starta både små och stora industriprojekt.
 • sätter oss alltid in i kundens kravnivå.