ABABSverige

YIT bygger hälsosamma och säkra lokaler för skolbarn i Norra Hagalund i Esbo

nder den snöiga frostiga vintern 2021 är förhållandena på YIT:s North Tapiola Unified School-anläggning i Esbo som sommar: lugn, torr och varm. Vattentak, värmeisolering och fasadmurning utförs enligt Dry Chain10-modellen, skyddad från väder.
– Tack vare Telinekataja fortskrider arbetet på en stor och utmanande plats under väderskydden, utan avbrott, säger Antti Nurmi, förman på YIT

YIT bygger hälsosamma och säkra lokaler för skolbarn i Norra Hagalund i Esbo

2020–2023 bygger Esbo sju nya skolor och förskolor. Den första som blir färdig är North Tapiola Community School, som har knappt 1000 elever.

2020–2023 bygger Esbo sju nya skolor och förskolor. Den första som blir färdig är North Tapiola Community School, som har knappt 1000 elever.

Under 2020–2023 kommer YIT Suomi Oy att bygga totalt sju nya skolor och förskolor i Esbo som kommer att välkomna ca 4 000 barn och ungdomar. Byggandet är redan i full gång för North Tapiola School och Perkkas skola och ungdomsanläggningar. Projektet genomförs i samarbete mellan offentlig och privat verksamhet med hjälp av modellen offentlig-privat samverkan (PPP), där Esbo stad undertecknat ett serviceavtal med projektföretaget. Partnerskapsskolor, ett projektföretag bildat av YIT och Meridiam, kommer inte bara att ansvara för byggande utan också för finansiering, planering och underhåll under de kommande 20 åren. PPP-modellen är en del av programmet Skolor för fitness som lanserades i Esbo 2018 för att säkerställa hälsosamma och säkra lokaler för skolor och förskolor.

Fukthanteringen under bygget: välplanerad och mycket övervakad

– Dry Chain10-modellen, som uppmärksammar fukthantering i synnerhet under byggtiden, är en betydelsefull del av projektet Partnership Schools, säger Antti Nurmi, förman vid YIT.

Dry Chain10 är en verksamhetsmodell som förebygger fuktskador genom att fokusera på de tio största fuktriskerna. God planering är det viktigaste då man vill identifiera risker.

– Redan i designskedet kommer vi noggrant att överväga hur fuktkontroll implementeras i praktiken på plats. Reglerna är strikta och kontrollerna effektiva. Till exempel kan ett beläggningstillstånd inte erhållas förrän en tredje part har gjort de nödvändiga fuktmätningarna," säger Nurmi.

Fuktövervakning utförs på North Tapiola School-platsen, till exempel med tillståndssensorer som är fästa vid strukturer och mäter luftfuktigheten. Dessutom finns det en pölkarta, till vilken alla möjliga läckor dokumenteras i detalj. I dessa områden utförs fuktighetsmätningar särskilt noggrant före beläggningsarbete. Väderskydden demonteras inte förrän Dry Chain10-samordnaren har inspekterat konstruktionerna.

Enligt DryChain10-modellen utförs vattentaksarbetet, värmeisoleringen och fasadmurningen av North Tapiola School under väderskydden.

2020–2023 bygger Esbo sju nya skolor och förskolor. Den första som blir färdig är North Tapiola Community School, som har knappt 1000 elever.

"Tack vare Telinekatajas proffs kan vi utföra takläggning, fasadmurning och värmeisolering utan avbrott i både varmt och torrt – och skyddade från vind och väder.

Stormreservation är också en betydande del av fuktkontrollen. "Våra stativ säkerställer att föremålet förblir torrt och skyddat även under tuffa väderförhållanden.”

Även utmanande uppgifter är smidiga med samarbete med proffs

Norra Tapiolaskolan, som kommer att stå klar 2022, kommer att ha lokaler för nästan 1 000 elever. Det finns över 10 000 kvadratmeter yta.

"Väderskyddet i en stor, mångsidig skolbyggnad består av flera kvarter, vars uppförande och rivning i rätt tid innebär sina egna utmaningar. När det första blocket är klart flyttar vi under block två för att fortsätta arbeta. Samtidigt kommer block ett att rivas för att ge plats för block tre, säger Valdek Pilv, förman vid Telinekataja.

Även komplext väderskydd kan byggas när arbetet är välplanerat i förväg. Men flexibilitet behövs också på byggplatsen. Situationer som uppstår på plats reagerar vi alltid på enligt behov och snabbt.

YIT:s Antti Nurmi berömmer Telinekatajas flexibilitet och professionalism – särskilt hur väl arbetsmiljöfrågor har hanterats på platsen.

"Bra kommunikation mellan olika aktörer är nyckeln till en sådan punkt. Samarbetet med Telinekataja har gått bra från början. Saker hanteras både i telefon och ansikte mot ansikte, på byggarbetsplatsen och i möten. Nurmi sammanfattar Nurmi flexibelt tillsammans, bland proffs.

Väderskyddet kommer att resas och demonteras på Esbos skolplats samt välplanerade kvarter.

Väderskyddet kommer att resas och demonteras på Esbos skolplats samt välplanerade kvarter. YIT:s Antti Nurmi berömmer Telinekataja för flexibilitet, kommunikationsförmåga och arbetssäkerhet.

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen