ABABSverige

Vi ger vår julklapp till Östersjön

Östersjön, ett av världens känsligaste och mest förorenade hav, lider av klimatförändringens konsekvenser. Därför vill vi också den här julen skänka de medel som vi reserverat för julgåvor till Baltic Sea Action Groups arbete för att rädda Östersjön.

ABAB Sverige
ABAB Sverige

Utöver oss består Öster­sjöns strand­stater av Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Estland och Ryssland. Östersjöns avrinningsområde, från vilket vatten strömmar ut i Östersjön, är ännu större. Det omfattar 14 stater, vars 85 miljoner invånare bidrar till Östersjöns tillstånd.

Globalt sett har haven fungerat som kolsänkor som balanserar klimatförändringen. Ökande nederbörd medför en större näringsbelastning från land till Östersjön, vilket ökar övergödningen. Att rubba Östersjöns ekologiska balans kan göra att havet blir en källa till klimatutsläpp.

Klimatförändringen syns och märks på byggplatserna

– Vi på ABAB känner igen effekterna av klimatförändringen och extrema väder. Långa perioder av värme och regn samt stormar är en del av vårt dagliga arbete, säger vd för ABAB Sverige Nikolaj Murikoff.

På unika byggplatser vid Östersjöns fyrar har kollegorna på Telinekataja Group också fått njuta av Östersjöns bästa sidor.

– BSAG gör praktiskt arbete för att rädda Östersjön och bromsa klimatförändringen. Ingen kan göra det ensam, vi måste samarbeta om det, betonar Nikolaj Murikoff. 

Resultaten av donationerna syns på land, till sjöss och under havsytan. Bland annat i Finland har BSAG introducerat kolodling för att producera miljövänligare livsmedel. I Carbon Action -samarbetet deltar redan tusentals jordbrukare, storföretag i livsmedelskedjan och toppforskare. Ship Waste Action -samarbetet producerar biogas av lastfartygens avloppsvatten, samtidigt som det minskar utsläppen av näringsämnen och främjar den cirkulära ekonomin. BSAG hjälpte också till att grunda Skärgårdshavets största privata reservat, som tryggar 4 800 hektar undervattensnaturens biologiska mångfald kring Gullkrona.

ABAB Sverige

Du kanske också är intresserad av

Väderskydd på Viraskolan visar vägen
Vi ger vår julklapp till Östersjön