ABABSverige

Väderskydd på Viraskolan visar vägen

För att fuktsäkra bygget av Viraskolan i Upplands Väsby, föreskrev Väsby Kommun ett heltäckande väderskydd. Den L-formade byggnaden gjorde det tekniskt utmanande, och ABAB löste utmaningen genom 3D BIM projektering vilket var grunden för ett effektivt och säkert montage.

ABAB Sverige Väderskydd på Viraskolan

Väderskydd bidrog till ett smidigt och effektivt projekt

För att eliminera risken för så kallade "sjuka hus"-syndrom vid bygget av Viraskolan i Upplands Väsby, krävde byggherren ett heltäckande väderskydd. Detta beslut baserades på flera fördelar med väderskyddat byggande. Ett sådant skydd bidrar till högre byggkvalitet, eftersom en torr byggplats och torra material innebär färre fuktskador och påverkar utförandet positivt. Dessutom förbättras arbetsmiljön avsevärt när arbetsplatsen skyddas mot väder och vind.

En annan viktig aspekt är att användningen av väderskydd möjliggör byggstart oberoende av väder och årstid, vilket leder till en mer förutsägbar och säkrare tidsplan. Erfarenheter visar att väderskydd ökar chansen för att hålla tidplanen och undvika viten, samtidigt som det ger ett bättre och mer långsiktigt hållbart bygge.

I fallet med Viraskolan, där varje detalj i byggprocessen var kritisk, visade sig väderskydd vara en nödvändig och effektiv lösning för att säkerställa fuktsäkerheten och kvaliteten på det färdiga bygget.

Husets geometri var en stor teknisk utmaning vid projekteringen

Viraskolan i Upplands Väsby är utformad som ett L-format hus i olika sektioner, där varje del har sina egna specifika byggnadshöjder och bredder. Denna komplexa struktur gjorde det omöjligt att täcka in byggnaden med ett enda stort väderskydd. I stället krävdes en detaljerad projektering och kreativ lösning för att effektivt skydda varje unik del av skolan under byggprocessen.

Där de två huslängorna i det L-formade huset möts, uppstod en teknisk utmaning med för att bära upp väderskyddet utan att belasta den angränsande byggandens tak. Detta löstes genom en kraftig fribärande balk. Balken skulle klara att bära upp det stora lasterna från väderskyddet, och också vara tillräckligt lång för att täcka hela husets bredd. Balken möjliggjorde också en genomtänkt och effektiv lösning att hantera avrinning av stora mängder vatten och snö, vilket säkerställde väderskyddets funktion också vid mycket ogynnsamma väderförhållanden.

För att fuktsäkra bygget av Viraskolan i Upplands Väsby, ville byggherren använda ett heltäckande väderskydd. Den L-formade byggnaden gjorde det utmanande, men ABAB löste det genom 3D BIM projektering som var grunden för ett effektivt och säkert montage.

Faktabox

  • Största spännvidd: ~37 meter.
  • Plats: Upplands Väsby.
  • Terrängkategori: 3.
  • Karakteristiskt vindhastighetstryck qp: 0,66 kN/m² vilket motsvarar en vindhastighet på ca. 32 m/s.
  • Totalyta väderskyddstak: ~ 3122m².
  • Total yta fasadställning: ~ 4660 m².
  • Totalvikt: 254 ton.
  • Högsta spirlast: 37kN
  • Högsta förankringkraften (tryck/sug): 24.5kN.

En tydlig projektprocess stöttad av 3D-BIM

ABAB använde 3D BIM-projektering i Viraskolan-projektet, vilket möjliggjorde två stora fördelar. Först, genom att använda modellen som grund för att utföra fullständiga konstruktionsberäkningar. Sedan bidrog tekniken till effektiv samordning övriga konsulter och entreprenörer, vilket underlättade bland annat planeringen av förankringar och gjorde det möjligt att kontrollera och lösa kollisioner. Denna metodik underlättade även för identifiering och lösning av problem i förväg, vilket ledde till förbättrad arbetsberedning, riskbedömning, effektivare logistik, och smidigare kommunikation mellan olika team och yrkesgrupper.

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
OHOJ! Byggplats i sikte på Östersjön