ABABSverige

Utbildat yrkesfolk bygger Alvari träskola under väderskydd

Offentligt träbyggande och användningen av väderskydd som en del av fukthanteringen under byggnadstiden blir allt vanligare i Finland. Telinekataja planerade och implementerade väderskyddet vid Kuortane kommuns byggnadsarbetsplats för den nya träskolan Alvari. – I takt med att byggherrarnas kunskaper om fukthantering ökar förbättras också byggkvaliteten, säger säkerhets- och miljöchef Marko Kilpeläinen vid Peab Oy, som är byggherre för skolan Alvari.

Utbildat yrkesfolk bygger Alvari träskola under väderskydd

Finska staten har redan i flera år främjat träbyggande. Hösten 2020 offentliggjorde regeringen sina mål för att stoppa klimatförändringen: träbyggandet ska ha 45 % marknadsandel av den offentliga nybyggnationen år 2025. Före mitten av årtiondet bör 55 procent av undervisningsbyggnaderna byggas i trä. Allt fler skolor och daghem byggs redan i trä och så gott som alltid under väderskydd.

– Särskilt inom träbyggande spelar väderskydd en viktig roll i fukthantering under byggnadstiden, säger Kilpeläinen.

”Telinekataja skiljer sig till sin fördel även i säkerhetsfrågor”

Peab och Telinekataja har en lång gemensam historia. – Under de senaste åren har kraftiga vädersvängningar och de milda och fuktiga vintrarna ytterligare ökat behovet av väderskydd. Tillsammans med Telinekataja har vi gemensamma ställnings- och väderskyddsobjekt runt om i Finland, berättar Kilpeläinen.

Fukthanteringen spelar en stor roll på alla Peabs byggnadsarbetsplatser. Veckovisa fuktronder och externa fukthanteringskoordinatorer säkerställer att alla fukthanteringsfunktioner har gjorts omsorgsfullt.

– Säkerhet är nummer ett såväl för Telinekataja som för Peab. Fukthantering och miljöfrågor, såsom återvinning och att undvika materialavfall, är också starkt integrerade i Peabs strategi. Ju bättre vi kan de här sakerna, desto större summor sparar vi, säger Kilpeläinen.

– Att exempelvis välja Telinekataja som leverantör är inte bara en prisfråga. Verksamhetens kvalitet har stor betydelse.

I Kuortane ryms också lyftkranen under väderskyddet

Byggandet av den nya grundskolan Alvari inleddes våren 2020 i centrum av Sydösterbottniska Kuortane. Kostnadsberäkningen för skolan, som kommer att stå klar till höstterminen år 2021, uppgår till 5,5 miljoner euro. Byggnadsarbetsplatsen för skolan på 2 000 m2, som byggs av CLT-träelement, fuktskyddades omedelbart efter att grunden göts. Under planeringsskedet presenterade Telinekataja flera alternativa väderskydd. För installationen valdes en version där lyftkranen ryms att köra in under väderskyddet.

– Väderskyddets yta är totalt 3 350 m2 och spännvidden 45 meter. För att man ska rymmas att göra installations- och lyftarbeten under KH XL-väderskyddet, som installerades i fint väder i augusti 2020, är det större än genomsnittet i förhållande till skolans storlek, säger Telinekatajas arbetschef Mauri Väliaho.

Med en pålitlig och välbekant ställnings- och väderskyddspartner tycker Kilpeläinen från Peab att vardagsproblem vanligen löser sig redan med ett telefonsamtal. Varje år förrättar Peab och Telinekataja även mer omfattande syner av byggnadsarbetsplatser, där vi går igenom framgångar och saker att utveckla. I november 2020 valde vi ut Alvari träskolas byggnadsarbetsplats för synen, där vi tillsammans funderar på vad vi skulle kunna göra ännu bättre vid nästa objekt.

– Vi går igenom responsen om kvalitet och säkerhet, i allt från installatörernas jobb till tekniska lösningar för byggnadsställningar och väderskydd. Därefter går Telinekataja igenom ärendena inom sin egen verksamhet och kommunikation samt implementerar dem på byggnadsarbetsplatserna, säger Kilpeläinen.

– Om till exempel dukarna repas i vinden använder vi i framtiden andra slags dukar eller fäster dem på ett annat sätt, nämner Väliaho från Telinekataja som exempel på förbättring av säkerhetsrutinerna.

I Kuortane ryms också lyftkranen under väderskyddet

Varje år förrättar Peab och Telinekataja även mer omfattande granskningar av byggnadsarbetsplatser, där vi går igenom det vi lyckats med och saker vi vill utveckla. I november 2020 valdes Alvari träskolas byggnadsarbetsplats i Kuortane ut för en granskning.

Alla Peabs byggare har genomgått eKosteus-utbildning

För att skydda Alvari träskolas strukturer, material och byggare restes ett KH XL- väderskydd med en yta på 3 350 kvadratmeter och en spännvidd på 45 meter. Då väderskyddet är större än genomsnittet i förhållande till skolans storlek kan man arbeta med lyftkran under väderskyddet.

Alla Peabs byggare har genomgått eKosteus-utbildning

Enligt en enkät beställd av Peab år 2018 litar finländarna inte på byggandets kvalitet eller på byggare. 88 procent av respondenterna ansåg fukthantering vara byggbranschens största utmaning. Peab bestämde sig för att bjuda in hela branschen för att tillsammans lösa ryktesproblemet. Den gemensamma eKosteus-utbildningen för alla byggproffs blev till när de 14 största byggföretagen med verksamhet i Finland och Rakennusteollisuus förenade sina krafter.

– Sedan slutet av september 2020 har alla på Peab, bostadsförsäljarna medräknat, genomgått en eKosteus-utbildning bestående av tio moduler. Alla aktörer och underentreprenörer på byggnadsarbetsplatsen får den här introduktionen i fukthantering som del av säkerhet och kvalitet, konstaterar Kilpeläinen.

– När det kom en last av takstolar till skolan Alvari som inte kunde installeras omedelbart började de anställda automatiskt skydda dem med presenningar, berättar Kilpeläinen som praktiskt exempel.

Arbetssäkerhetskortet har varit ett grundläggande krav i branschen. Vid Peab upplever man att eKosteus ger ett minst lika starkt bevis på yrkeskunnighet i byggbranschen. – Vi vill att fukthanteringen tas på lika stort allvar som arbetarsäkerheten.

Läs mer om KH XL-väderskyddet »

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen