ABABSverige

Telinekataja-koncernen förvärvar Umeå Ställningsbyggnad och stärker sin ställning på den växande svenska marknaden

ABAB Sverige Ab, det svenska dotterbolaget till Telinekataja Oy, och Nordens största leverantör av ställnings- och väderskyddslösningar, har köpt hela Umeå Ställningsbyggnad Ab:s affärsverksamhet. Genom företagsförvärvet expanderar vi vår verksamhet i Sverige. Transaktionen öppnar nya tillväxtmöjligheter för oss på den stora rack- och väderskyddsmarknaden i norra Sverige," säger Markku O. Kataja, VD och styrelseordförande i Telinekataja Oy.

Telinekataja-koncernen

Förvärvet av Umeå Ställningsbyggnad är en fortsättning på Telinekataja-koncernens och ABAB Sverige Ab:s expansion. Telinekataja köpte ABAB Sveriges verksamhet sommaren 2019. Den snabbt växande ABAB sysselsätter 70 professionella arbetare på byggnadsställningar. Bolaget omsätter cirka 120 MSEK. Umeå Ställningsbyggnad har en omsättning om 30 MSEK och sysselsätter cirka 30 personer. Dessutom sysselsätter svenska företag i bästa fall ytterligare 100 underleverantörer.

"Ett företag som värdesätter kvalitet, kund och personal passar in i vår tillväxtstrategi"

ABAB är verksamt i de ekonomiska tillväxtområdena Stockholm och Gävle och tillverkar byggnadsställningar och väderskyddslösningar för både bygg och industri. Sveriges ledande företag som Stora Enso, Billerud Korsnäs och Peab Bland hör till ABAB:s kunder. Umeå Ställningsbyggnad är verksamt inom det aktiva ekonomiska området Umeå i norra Sverige och erbjuder sina tjänster för industri och bygge. Till bolagets kunder hör Peab, Skanska och Veidekke.

– Vi är övertygade om att vi kan bli mer och mer framgångsrika tillsammans med Umeå Ställningsbyggnads skickliga proffs. Umeå Ställningsbyggnad är känt som ett företag som värdesätter kvalitet, kund och personal. Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi i Sverige, säger Markku O. Kataja.

– Det som förenar oss är strävan efter kontinuerlig utveckling och hög kundnöjdhet. Vi har också en gemensam värdebas. Jag tror att detta kommer att underlätta vårt samarbete i takt med att Umeå Ställningsbyggnads ledning och personal fortsätter att arbeta för ABAB”, säger Markku O. Kataja.

Mål i Sverige: bland de fem största företagen

Telinekataja är den största aktören inom sitt område i norra Europa. Som marknadsledare i Finland har Telinekataja en marknadsandel på över 30 procent. Företagets omsättning är över 75 miljoner euro. Därtill har företaget affärer även i Estland och Ryssland.

ABAB Sverige kommer att ses som en väsentlig del av Telinekataja-koncernens tillväxt i framtiden. Köpet av Umeå Ställningsbyggnad är en del av koncernens tillväxtstrategi. Förvärvet öppnar upp en växande marknad i norra Sverige, där en del storskaliga investeringsprojekt redan pågår medan andra påbörjas inom en snar framtid.

– Vi är övertygade om att vi, i och med detta förvärv, kommer att kunna betjäna våra stora kunder på ett allt bättre och smidigare sätt i hela Sverige. Vi kan nu erbjuda ställnings- och väderskyddslösningar med tjänster även i norra Sverige, vilket ses som ett viktigt tillväxtområde, säger Kim Lund, VD för ABAB Sverige.

– Vårt mål är att växa till ett av de fem största företagen inom vår bransch i Sverige. Att bygga ett skickligt team har alltid varit kärnan i vår verksamhet och nu får vi tuffa proffs även från norra delen av landet, säger Kim Lund.

– Vårt mål är att ha gemensamma internationella kunder och ett bredare servicepaket.

Läs intervjun med Heikki Rönkä, direktör för internationell affärsverksamhet vid Telinekataja »

ABAB Sverige

Peab är kund hos både Telinekataja, ABAB Sverige och Umeå Ställningsbyggnad. Vid bygge av nya objekt betonar man både i Finland och Sverige numera fukthantering i allt högre grad. Foto: Byggarbetsplatsen för Träskolan Alvari, Kuortane, anlitad av Peab.

ABAB Sverige

Vi är Nordens ledande expert på byggnadsställningar, väderskyddslösningar och temporära konstruktioner. Vi planerar och genomför lösningar för reparation, nybyggen och infrabyggande samt lösningar för industri- och energiproducenter samt maskin- och utrustningskonstruktörer. Företaget grundades 1965 och är marknadsledande inom sin bransch i Finland och den största aktören i norra Europa. Därtill driver Telinekataja verksamhet i Sverige, Finland och England. Telinekataja sysselsätter 260 personer. Företagets omsättning är 75 miljoner euro. www.telinekataja.fi

ABAB Sverige Ab som grundades år 2009 är en leverantör av byggnadsställningar och levererar och bygger högkvalitativa byggnadsställningar och väderskyddslösningar med tjänster till sina kunder. Telinekataja köpte ABAB Sveriges verksamhet sommaren 2019. Företaget har egna logistikcenter i Stockholm och Gävle. ABAB Sverige har 60 anställda. Under 2020 omsatte bolaget cirka 12 miljoner euro. www.ababsverige.se

Umeå Ställningsbyggnad Ab är ett byggnadsställningsföretag baserat i Umeå som tillhandahåller högkvalitativa byggnadsställningar och väderskyddstjänster för bygg- och industribehov inom Umeås ekonomiska område. Bolaget omsätter cirka 3 miljoner euro. Företaget har cirka 30 anställda.

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen