ABABSverige

Stora Enso fortsätter produktionen medan en ny kartonglinje byggs

Sedan 2014 har Telinekataja varit avtalspartner för underhållet vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg. – Att vara förutseende och planera tidtabellerna omsorgsfullt spelar en nyckelroll i vardagen, vid driftstopp och i fråga om investeringar. Utöver förtroende behövs också resurser, säger underhållschef Tuomo Salmela.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Fabriken i Uleåborg ingår i Stora Ensos Packaging Materials-division och producerar förpackningskartong, säckpapper och oblekt barrträmassa av färskfiber. Fabriksintegratet på Nuottasaari omfattar en mottagningsplats för virkespartier, cellulosafabriken, en kraftliner-linje och hamnfunktioner. För närvarande arbetar 400 personer på fabriksområdet, men en ny miljardinvestering väntas skapa 300 nya arbetsplatser, utöka fabrikens produktsortiment och förnya verksamheten. När den nya produktionslinjen tas i drift år 2025 uppskattas att 1 500 personer också kommer att sysselsättas indirekt inom exempelvis virkestransport, logistik och underhåll.

Fabriken i Uleåborg siktar på att bli en produktionsanläggning i världsklass i fråga om säkerhet, effektivitet och hållbarhet och konverterade redan 2019–2021 sin första avvecklade pappersmaskin till en produktionslinje för förpackningskartong för konsumentvaror. Den nu genomförda investeringen i biobaserad energi är cirka tre gånger större. I praktiken bygger bolaget en helt ny kartongmaskin på den gamla pappersmaskinens plats. Enheten kommer också att få en ny kraftpanna, trähantering och nya arkskärare.

”Telinekatajas medarbetare känner platserna och människorna”

Juha Mäkimattila, som är direktör för fabriken i Uleåborg, har konstaterat att fabrikens motiverade personal redan framgångsrikt har genomfört ett stort projekt. I fabriksprojektets första fas deltog också Telinekatajas medarbetare.

– Då projektet var som störst var vår bemanning 130 personer. Under flera månader arbetade 60–80 medarbetare från Telinekataja med projektet, trots coronatiden. Av erfarenhet vet vi att den här typen av investeringar kräver resurser från partner, säger Miika Hirsimäki, projektchef vid Telinekataja.

Vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg ter sig investeringar som mindre byggarbetsplatser på en större byggarbetsplats. Telinekatajas medarbetare känner till verksamheten på Nuottasaari sedan före investeringarna. Samarbetsavtalet om underhåll har fortsatt sedan 2014.

– Lokalkännedom om produktionsanläggningen hör definitivt till Telinekatajas styrkor. De känner stället och människorna. Tillståndspraxisen är också bekant, konstaterar Tuomo Salmela.

Enligt Salmela är säkerheten det viktigaste i fråga om ställningsleverantörer. I samma veva nämner han också förtroendet: att hålla det man lovar. Salmela uppskattar också Telinekatajas medarbetares yrkeskunnighet och flexibilitet. Utöver de planerade åtgärderna har Telinekataja klarat av att reagera på även mycket oväntade situationer.

– Vi har tydliga gemensamma spelregler och samspelet är öppet. Vi talar uppriktigt om både bra och dåliga saker. Vi funderar tillsammans på hur vi kan jobba bättre, säkrare och effektivare.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Fabriksintegratet på Nuottasaari omfattar nu en mottagningsplats för virkespartier, cellulosafabriken, en kraftliner-linje och hamnfunktioner. Den nya produktionslinjen, som tas i drift 2025, väntas skapa 300 nya arbetsplatser, utöka fabrikens produktsortiment och förnya verksamheten. På fabriksområdet byggs 11 nya byggnader och ett nytt trälager.

Telinekataja Stora Enso Oulu
Telinekataja Stora Enso Oulu

Enligt Salmela ingår en kontinuerlig utveckling av kostnadseffektivitet för att stödja produktion och investeringar i samarbetet med Telinekataja. Utvecklingsåtgärderna protokollförs och framstegen följs upp ur protokollen på månadsmöten. Det har också lett till införande av ny praxis.

Jouni Laitila som basar för Telinekatja deltar numera i att planera driftstopp och större underhållsarbeten edan från det allra första mötet om driftstoppet, säger Salmela.

Enligt Tuomo Salmela ger Stora Ensos organisation endast positiv respons till Telinekataja. – De är alla smarta, proffsiga och trevliga, från regionchefen till basarna. Laitila förtjänar ett särskilt omnämnande och beröm. Där har en vi en verkligt kundorienterad man. Jag kan varmt rekommendera den konsult som har ”utbildat” Jouni också till andra leverantörer, säger Salmela belåtet. – När en produktions- eller underhållsingenjör ringer reagerar Laitila omedelbart och allt fixar sig. Oavsett klockslaget.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Vid Stora Ensos fabrik i Uleåborg ter sig investeringar som mindre byggarbetsplatser på en större byggarbetsplats. Telinekatajas medarbetare känner till verksamheten på Nuottasaari sedan före investeringarna. Samarbetsavtalet om underhåll har fortsatt sedan 2014.

Telinekataja Stora Enso Oulu

Jordgubbslådan är ett exempel på en produkt vars ytkartong tillverkas vid Stora Ensos bruk i Uleåborg. Av en medelstor gallrad tall görs cirka 7 000 jordgubbslådor. Mängden ersätter 65 kilo plast jämfört med traditionella plastlådor.

Telinekataja Stora Enso Oulu Kartonki

I första fasen av investeringsprogrammet (2019–2021) konverterade Stora Ensos bruk i Uleåborg pappersmaskin nummer 7 till en maskin som producerar högklassig wellpappkartong eller kraftliner av färskfiber.

På cellulosafabriken kondenseras månader av planering till minuttidtabell

Inom underhållet av Stora Ensos bruk i Nuottasaari, som inleddes i mars 2023, planerar man redan hösten. – På det stora hela ligger fokus på investeringsprojektet. Planeringen avancerar och accelererar och resurserna måste säkras. I projektets första fas stoppades den sedvanliga produktionen medan investeringen genomfördes. Nu genomförs projektet huvudsakligen parallellt med fabriksarbetet, säger Salmela.

– Underhåll och ställningar är i en stor roll på cellulosafabrikens pannsida. Om utrustningen inte är i skick producerar vi ingen cellulosa och exporterar ingen kartong ut till världen, sammanfattar Salmela.

Som exempel nämner Salmela det årliga underhållet av sodapannan. – En strikt planering, som började ett år tidigare, får plötsligt en minuttidtabell. Byggnadsställningen inuti och utanför pannan måste bli färdiga enligt tidtabellen, utan förseningar. Annars kan inte inspektörerna börja jobba i tid, vilket försenar jobbet för hundratals andra proffs.

– När luckorna på sodapannan öppnas och förhållandena är säkra är Telinekatajas medarbetare de första att gå in. Under ett nio dagar långt driftstopp innebär det att vårt team på cirka 80 proffs har ett dygn på sig i början av driftstoppet och en 16 timmars slutspurt, räknar Miika Hirsimäki från Telinekataja ut.

Du kanske också är intresserad av

Nikolaj Murikoff, som lett Layhers verksamhet i Sverige, blir ny verkställande direktör för ABAB, en del av Telinekataja-koncernen
OHOJ! Byggplats i sikte på Östersjön