ABABSverige

Skanska utför entreprenad på vattenkraftverk med TG 60-stödställningar

Skanska Talonrakennus Oy utför byggnadsarbetena i samband med utbyggnaden av en ny maskinenhet vid Harjavaltakraftverket, som stod färdigt år 1939. För den nya maskinenheten byggs vattenvägar, inlopps- och sugrör samt en spiral. Kraftverksbolaget Länsi-Suomen Voimas betydande investering kräver moderna ställningar.

Skanska utför entreprenad på vattenkraftverk med TG 60-stödställningar

Stödställningarna för utbyggnaden av vattenkraftverkets maskinenhet har en bärkraft på över 1 000 ton.

Stödställningarna för utbyggnaden av vattenkraftverkets maskinenhet har en bärkraft på över 1 000 ton.

Harjavaltakraftverkets byggprojekt vid Kumo älv i Nakkila startade i augusti 2014. En ny vattenturbin beräknas tas i drift hösten 2016, varefter två vattenturbiner kommer att saneras. Efter investeringen på cirka 40 miljoner euro producerar Södra Finlands största vattenkraftverk 110 megawatt förnybar energi.

Vattenturbinen byggs intill de befintliga turbinerna. – Byggprojektet är krävande och logistiskt utmanande. Telinekataja har levererat olika slags ställningar till byggnadsarbetsplatsen åt oss och planerat de stödställningar som behövs för att stödja betongvalvet, som väger cirka 625 ton, säger projektingenjör Petri Puputti på Skanska Talonrakennus.

Unik byggnadsarbetsplats

En Protect-skyddsvägg i lätt stål har rests på byggnadsarbetsplatsen. – Vårt samarbete med Telinekataja började med en ställning som vi behövde för att riva väggaveln, när den skyddsväggen de föreslagit visade sig vara en väldigt bra lösning för att slutföra arbetsskedet, säger Puputti.

Från ställningarna har man byggt formar samt utfört armerings- och betongarbeten. – Vi skyddade den massiva gjutna toppen av spiralen med väderskydd, så att betongarbetet kunde gå framåt även i vinterförhållanden, säger Marko Härkönen, arbetsledare på Telinekataja. På botten installerar vi ett Layher TG 60-stödtornssystem.

TG 60-stödtornen stöder inflödeskanalens betongvalv, som är en meter tjockt, över 20 meter långt och sju meter brett. I anslutning till inflödesröret ändras höjden på den klotoidformade spiralens vattenväg från sex till två meter på en 22 meter lång sträcka. Det tar fem månader att konstruera vattenturbinens inflödeskanal.

Viktiga arbetsskeden från samma ställning

Inflödesrörets väggar är över en halv meter tjocka. – En 34 graders lutning utgör en stor utmaning för entreprenaden. Telinekataja erbjöd oss en lösning som gör att vi kan stödja betongvalvet och även utföra form- och armeringsarbete på väggarna samt betongarbeten från samma ställning, betonar Puputti. – För att armeringen av väggarna ska ske så effektivt och säkert som möjligt förses stödställningen såväl med arbetsbänkar som med utsprång.

Stödställningens bärkraft uppgår till över 1 000 ton. – Kompatibiliteten mellan TG 60-stödtornen och Allround-ställningsdelarna möjliggör säker och enkel installation av arbetsbänkar och passager. På så sätt kan man sköta entreprenaden säkert från de installerade arbetsbänkarna och passagerna, berättar Härkönen. – Det är smidigt att förflytta sig och att arbeta.

– Byggandet fortskrider i etapper, vilket även beaktats i fördelningen av stödställningens torn, säger Puputti. – Det är viktigt att det hela tiden finns en ansvarig person från Telinekataja på byggnadsarbetsplatsen som känner den lokala personalen och byggarbetsplatsens särdrag. Deras arbetsledare har gett oss idéer för att förbättra entreprenadens kostnadseffektivitet. De har tänkt på kundens bästa och reagerat snabbt i förändringssituationer. I takt med att entreprenaden avancerar och utmaningarna tilltar har vårt samarbete fördjupats.

Efter maskinenhetens utbyggnadsarbete producerar Södra Finlands största kraftverk i Harjavalta 110 megawatt förnybar energi.

Efter maskinenhetens utbyggnadsarbete producerar Södra Finlands största kraftverk i Harjavalta 110 megawatt förnybar energi.

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen