ABABSverige

Säkerheten betonas vid industriella driftstopp

Vid Yaras Siilinjärvifabrik är hösten en tid för årligt driftstopp. Det årliga underhållet tar cirka 200–300 utomstående medarbetare till fabriksområdet från flera olika avtalspartner.
– Coronakrisen har medfört ytterligare utmaningar och nya säkerhetsrutiner för årets underhållsarbete, för vilka Kataja Events tält varit en utmärkt lösning, säger Olli Eskelinen, chef för byggnadsunderhållet vid Yara Suomi Oy .

Säkerheten betonas vid industriella driftstopp

Under det årliga underhållet av Yaras Siilinjärvifabrik åt entreprenörer i etapper i ett tält för 80 personer. I det färdigt inredda mattältet tryggades säkerhetsavstånden med hjälp av att begränsa antalet bord.

Siilinjärvifabrikens huvudprodukter är gödningsmedel och fosforsyra. Utöver produktionsanläggningen hyser Siilinjärvi även Västeuropas enda fosfatgruva, från vilken Yara Finland bryter rent fosfor för sina gödningsmedel. Siilinjärvi dagbrott är Finlands största och fosforn som bryts ur dess apatitmalm vidareförädlas till gödningsmedel.

– Under det årliga underhållet är varje arbetsfas viktig för att arbetet ska gå som planerat, säkert och effektivt. På höstens underhållsprogram står först svavelsyre- och energiproduktionen vid Siilinjärvienheten och därefter fosforsyrafabriken. Efter avslutade driftstopp övergår samarbetspartnerna, inklusive ställningsinstallatörerna till gruvans driftstopp, säger Olli Eskelinen.

Rätta säkerhetsavstånd i 80 personers tältmatsal

Sex veckor och 200–300 utomstående medarbetare på samma fabriksområde som de egna arbetstagarna. Hur säkras ett framgångsrikt driftstopp och de anställdas säkerhet i Siilinjärvi under corona-tider?

– Införandet av säkerhetsavstånd har krävt tillfälliga lösningar. Vi använder Kataja Events tält exempelvis som matsal för entreprenörerna. Genom att begränsa antalet bord i det förinredda mattältet har vi bland annat säkerställt korrekta säkerhetsavstånd. Måltiderna serveras i etapper och personantalet övervakas i alla personalrum, både inomhus och utomhus.

– Just nu arbetar vi så att vår egen personal äter i matsalsbyggnaden och entreprenörerna i tältet för cirka 80 personer. Därtill har vi instruerat att använda andningsskydd i situationer där man arbetar längre än 15 minuter med andra teammedlemmar på mindre än en meters avstånd, säger Olli Eskelinen.

Tillfälliga konstruktioner som helhetspaket – likt ställningslösningar

Telinekataja och Yara strävar efter att de ställningsinstallatörer som deltar i det årliga underhållet ska ha jobbat vid fabriken redan tidigare. I så fall är arbetstillstånds- och säkerhetspraxisen i sin ordning och installatörerna behöver inte en grundläggande introduktion.

– Planering, installation och demontering av tillfälliga konstruktioner, såsom tält, sker också med Telinekatajas välbekanta säkerhet, deras fleråriga erfarenhet och som helhetspaket – precis som ställningslösningarna, sammanfattar Eskelinen.

Vid Siilinjärvifabriken behövs ställningar dagligen för olika former av underhållsarbete. Telinekataja har fast bemanning i Siilinjärvi: 10–30 personer varje dag.

– Vi har samarbetat med Telinekataja i snart åtta år. Under den tiden har vi finslipat avtalets innehåll till en välfungerande enhet. Innehållet granskas tillsammans med leverantören vid uppföljningsmöten som hålls två gånger i året, där man bland annat diskuterar avtalets tekniska aspekter och bedömer leverantörens arbetsprestation.

Yara har skrivit på ett avtal med Telinekataja för tre år i taget. Under den tiden har båda parterna gott om tid att utveckla sin verksamhet så att båda kan få ut det bästa av samarbetet, vilket även underlättar vardagen för bägge parter.

– Vi känner varandras arbetssätt och personal. Tack vare det långvariga samarbetet har Telinekataja också lärt sig känna de speciella kraven i vår verksamhetsmiljö. Till exempel har de blivit bekanta med enheternas platsnumrering i vår fabrik: ställningsarbetets ledning vet ofta var vi vill att byggnadsställningar ska resas redan med hjälp av enhetsnumret. Vid årliga driftstopp upprepas ofta liknande ställningskonstruktioner för interna reparationer i enheterna, säger Olli Eskelinen.

Läs mer ställnings- och väderskyddslösningar för industriellt underhåll »

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen