ABABSverige

Outokumpus Torneåfabriker bekämpar coronaviruset med framgångsrik bubbelmodell

Vid Outokumpus Torneåfabriker tryggade man i början av hösten 2021 coronavirussäkerheten under stora driftstopp för årligt underhåll bland annat genom en bubbelmodell. Personalen och underleverantörernas anställda delades in i mindre grupper och höll sig inom sina egna bubblor även under pauserna. – Med hjälp av fältmatsalar nära arbetsstället gjorde vi driftstoppet effektivare och produktivare, säger Heidi Junno, som är säkerhetsingenjör för entreprenörer vid Outokumpus Torneåfabriker och Kemigruva.

ABAB Sverige

På samma fabriksområde finns alla stålproduktionsenheter, en ferrokromfabrik och Röyttä hamn. På det över 600 hektar stora området arbetar normalt cirka 2 000 av Outokumpus egna anställda.

På det över 600 hektar stora området arbetar normalt cirka 2 000 av Outokumpus egna anställda.

Outokumpus Torneåfabriker är Europas största produktionsanläggning för rostfritt stål och hanterar alla produktionsskeden. Fabriksområdet på över 600 hektar sysselsätter cirka 2 000 egna anställda. Det årliga underhållet i början av hösten år 2021 ökar antalet med 550 personer. 

Torneå vid Bottenvikens kust har Europas största produktionsanläggning för rostfritt stål och hanterar alla förädlingsskeden för rostfritt stål. I närheten i Keminmaa finns Kemigruvan, varifrån över 30 lastbilslaster bruten krom transporteras som koncentrat till stålfabriken varje dag.

– I höst ökade det årliga driftstoppet vid stålmetallverket, varmvalsverket och kallvalsverket 2 antalet personer på fabriksområdet med 550 personer, säger utvecklingsingenjör Rami Salo.

2,5 veckor effektiv underhållstid

Även under coronaepidemin rullar stålindustrin oavbrutet. För att produktionen ska upphöra endast som planerat och kortvarigt har Outokumpus Torneåfabriker vidtagit omfattande praktiska arrangemang. Anvisningar om riskbedömning av lokaler, effektivare handhygien och städning ... avstånd, masker, vaccinationer och karantäner. Personantal och möten är också strikt begränsade. – Till exempel var vår egen matsal helt stängd i början av pandemin. Sedan bjöds vi på hämtmat och nu är antalet matgäster begränsat till hälften av det normala, säger Heidi Junno, som i likhet med Rami Salo och andra funktionärer fortfarande arbetar på distans.

År 2021 styrdes även det årliga underhållet vid Outokumpus Torneåfabriker med hjälp av bubbelmodellen. I augusti–septemberskiftet utfördes underhållsarbetet sju dagar i veckan i två och en halv vecka varje dag från kl. 6–18. En del av arbetet utfördes dygnet runt. De som deltog i det årliga underhållet var indelade i små bubblor, som hölls åtskilda.

– Av utländsk arbetskraft krävdes förstås inresedokument i enlighet med de finska restriktionerna. Coronatest obligatoriskt – även för vaccinerade. Tjänsteleverantörerna var skyldiga att uppvisa ett negativt testresultat med en veckas mellanrum. Vårt eget folk medräknat berördes cirka 1 200 personer av testerna, säger Heidi Junno.

Två nyckelfärdiga fältmatsalar

Torneåfabrikerna och Kemigruvan har haft underhållsavtal med Telinekataja sedan år 2018. Samarbetet, som inleddes genom upphandling, är nu inne på andra avtalsperioden. – Telinekataja har ständig bemanning vid Torneåfabrikerna och Kemigruvan: 10–50 personer varje dag. Under driftstoppet hade Telinekataja cirka 50 arbetstagare på plats, berättar Rami Salo.

Under ett möte mellan avtalsparterna i juni 2021 diskuterades tillfälliga strukturer som fötts ur behovet av årligt underhåll och coronavirussäkerhet, såsom fältmatsalar, som Telinekataja tillsammans med Kataja Event redan tidigare genomfört åt sina industrikunder. 

ABAB Sverige

Ett stort fabriksområde har sina fördelar. Fältmatsalen rymdes fint intill underhållsstället och "byggmaterialen" kunde lossas direkt från lastbilarna till platsen. Fältmatsalen nära arbetstagarna sparade också tid och steg under det 2,5 veckor långa driftstoppet. Enligt bubbelmodellen var matsalarna i Outokumpus Torneåfabriker huvudsakligen reserverade endast för egen personal.

– När vi inledde det här försöket var det väldigt viktigt att Telinekatajas folk redan kände till vårt fabriksområde, vår produktion och våra driftstopp. Avtalsparten kände också färdigt till all praxis för arbetstillstånd, så planerna blev snabbt verklighet. Telinekatajas välbekanta folk ansvarade för installation och demontering av de tillfälliga konstruktionerna, berättar Rami Salo.

Utgående från bubbelmodellen planerades och implementerades två lagerförsedda fältmatsalar med täckta handtvättsstationer. Bägge av de rymligt tilltagna matsalarna hade plats för serveringslinje, kassa och kylskåp. Matsalarna var indelade i avdelningar med hjälp av skärmar. Vid varje bord var även varje matgäst skyddad med mellanväggar i plexiglas. 

ABAB Sverige

Det nästan kilometerlånga kallvalsverket 2 vid Outokumpus Torneåfabriker, som hör till Finlands längsta byggnader, utrustades också med en fältmatsal utanför byggnaden under tiden för driftstoppet. Vid sidan av stålvalsverket och varmvalsverket betjänade en annan tillfällig matsal de personer som deltog i underhållsarbetet. 

ABAB Sverige

– Vi fick positiv respons. Det finns skäl att fortsätta försöket.

Produktionen vid Torneåfabrikerna har inte stoppats en enda gång på grund av coronaviruset. Heidi Junno och Rami Salo tror att det stora antalet försiktighetsåtgärder som Outokumpu har infört under pandemin har påverkat detta avsevärt.

– Vi klarade också av driftstoppet i ett högt tempo. Linjernas utkörningar började som de skulle. Vi började genast planera nästa årliga underhåll, säger Rami Salo.

– För bubbelmodellen ansågs fältmatsalarna vara en bra lösning: vissa gillar hämtmat, men många som arbetar med underhållet gillar att äta åtminstone ett varmt mål i dagen i en matsalsmiljö under en lång arbetsdag. Att folk inte behövde sätta tid på att sig från arbetsplatsen till matsalen och tillbaka på vårt stora fabriksområde med dess tunga trafik och egna restriktioner ledde också till ett mycket produktivare och säkrare driftstopp, säger Heidi Junno.

– Det är nog skäl att fortsätta det här försöket.

Ytterligare information:
Anssi Kataja, Kataja Event, tfn 040 776 08 68
Miika Luttinen, Telinekataja, tfn 040 777 75 39

Säkerhet och produktivitet för årligt underhåll med tillfälliga strukturer

Du kanske också är intresserad av

Väderskydd på Viraskolan visar vägen
Vi ger vår julklapp till Östersjön