ABABSverige

Gemensamma, internationella kunder som mål

Många små, lokala aktörer och några större företag. Så här kunde man beskriva den svenska ställnings- och väderskyddsmarknaden. Genom att förvärva ABAB Sverige vill Nordens största branschaktör Telinekataja vara en av de stora aktörerna i Sverige.

– Vårt mål är att ha gemensamma internationella kunder och bredare servicepaket. Design, kvalitet och säkerhet ger oss möjligheter att skilja oss till vår fördel: vi har redan exporterat kompetens till väderskyddsprojekt och industriellt underhåll, säger Telinekatajas direktör för internationell verksamhet Heikki Rönkä.

Gemensamma, internationella kunder som mål

Telinekataja förvärvade ABAB Sveriges affärsverksamhet sommaren 2019. Heikki Rönkä berättar att man bestämde sig för ABAB på grund av företagets högklassiga verksamhet och företagskultur. ABAB, som huvudsakligen verkar i Stockholm–Gävleregionen, är känt för sin kvalitet. Liksom Telinekataja är även ABAB ett familjeföretag, vilket ansågs vara till fördel för att förena företagskulturerna.

Telinekatajas yrkeskunnighet håller hög klass vid internationell jämförelse. Tack vare årtionden av erfarenhet och mångsidiga objekt har Telinekataja tydliga processer och kvalitetskriterier, stark designexpertis och resurser. Nu exporteras den här kompetensen till den svenska marknaden via ABAB.

– ABAB:s kunder har redan förmedlat ett starkt budskap om att de är mycket intresserade av målet noll olyckor, som uppnåddes i Finland år 2019. Det arbete vi gör för arbetssäkerheten möter helt klart både uppskattning och en efterfrågan i Sverige, konstaterar Heikki Rönkä nöjt.

ABAB har också god praxis som Telinekataja kan ta lärdom av. Utöver planer transporteras redan materiel vid behov över gränsen. – Om de anställda vill jobba i grannlandet har de möjlighet att göra det och skaffa sig internationell erfarenhet.

“Vi var ute i rätt tid”

Heikki Rönkä, som börjat jobba som direktör för Telinekatajas internationella verksamhet i början av 2018, har gjort karriär inom byggnad, projekt, affärsledning, affärsutveckling, upphandling och planering. Utöver sitt arbete i de nordiska länderna har han även erfarenhet av internationell affärsverksamhet från Europa, Ryssland och Indien.

– För mig utgör Telinekataja en lämplig blandning av min egen kompetens och nya utmaningar. Det är belönande att kunna tillföra egen erfarenhet till förmån för företaget. Det rätlinjiga beslutsfattandet, handlingsfriheten och kundperspektivet hos vårt erfarna familjeföretag inspirerar mig i jobbet. Jag gläder mig särskilt åt verksamhetens planmässighet och dess höga kvalitet. Åt hur väl allt har tänkts ut.

Heikki har sedan början varit starkt bunden till Östersjöns svenska strand. Genom företagsförvärvet har Telinekataja lyckats ta steget ut på en intressant, stor marknad som planerat. Inom ett år har även andra förvärv gjorts i branschen och större aktörer håller på att växa fram på marknaden.

– Det gångna året har visat att vi var ute i rätt tid och förvärvade rätt företag. Samarbetet har fått en bra start och båda parterna är mottagliga och öppna för att utveckla nytt. Den delade vardagen har också visat att det är trevligt att jobba med människorna på ABAB, säger Heikki Rönkä.

Marko Härkönen, Telinekatajas förra regionchef för Västra Finland, har också anslutit sig till det internationella teamet. – Marko har nästan 20 års erfarenhet av ställningsbyggande och krävande industrikunder. Han har bland annat lett ställningsarbetena för byggfasen av exempelvis Olkiluoto kärnkraftverk och internationella projekt exempelvis i Ryssland. Marko är känd som en strikt men samarbetsvillig yrkesperson och uppskattas både i öst och i väst, säger Heikki.

Männen har en klar arbetsfördelning. Markos expertis omfattar högklassigt, kompetent ställningsbyggande och dess export till dotterbolaget samt stöd för offertverksamheten och genomförandet av projekt. Heikki ansvarar för verksamheten vid utländska enheter som helhet, inklusive verksamhetens helhetsutveckling och tillväxt. 

Gemensamma, internationella kunder som mål
Gränsöverskridande säkerhet och produktivitet för industriellt underhåll

Gränsöverskridande säkerhet och produktivitet för industriellt underhåll

Telinekataja ser tillväxtmöjligheter för företaget under 2020-talet särskilt i Sverige, där marknaden är många gånger större än i Finland.

– I Sverige är vårt mål att ta en marknadsandel och växa till topp fem i branschen. I marknadens priskonkurrens från hundratals små ställningsföretag utgör ABAB:s kvalitet en bra grund för tillväxt. Med hjälp av Telinekataja-koncernen vill vi vara en föregångare och diversifiera den service vi erbjuder våra kunder genom att vidareutveckla kvaliteten på kompetens, materiel, kundservice och design. Vårt uppdrag ”Säkerhet och produktivitet för byggnadsarbetsplatsen” och vårt i Finland kända motto ”Vi håller våra löften” är starka budskap även för den svenska marknaden, säger Heikki Rönkä.

ABAB Sverige har betjänat bygg- och industrikunder sedan år 2010. Utanför Stockholm, och särskilt inom byggande, är den lokala förankringen en viktig faktor. Industrin är mer geografiskt koncentrerad än i Finland. Största delen av den svenska industrin och därmed potentiella kunder finns i området mellan Stockholm och Göteborg samt vid Bottenvikens kust. ABAB Sverige samarbetar redan med flera betydande industrianläggningar, såsom BillerudKorsnäs fabrik i Gävle, Stora Ensos Skutskärsfabrik och GE Healthcares Uppsalafabrik.

– Utöver byggande är även industriellt underhåll en stor och intressant marknad, där vi siktar på breda avtal som omfattar flera produktionsanläggningar med nationella och internationella företag. Vi tror att kvaliteten på vår verksamhet, vårt kompromisslösa arbete för säkerhet och vår produktivitetshöjande rapportering är styrkor som kan skilja oss från andra aktörer. Samtidigt kan vi höja våra kunders kravnivå för leverantörer av ställningar och väderskydd, vilket ger oss en tydlig konkurrensfördel.

I Telinekatajas verksamhetsmodell hjälper regelbundna uppföljningsmöten kunden att hantera kostnader och scheman för ställningsarbetet. Den här nya samarbetsformen har redan fått positiv respons från ABAB:s kunder i Sverige.

– För Norden är vår vision att vara en av de stora och betjäna våra kunder i allt bredare omfattning. Vårt mål är att ha gemensamma kunder som verkar internationellt, över landgränserna, säger Heikki Rönkä.

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen