ABABSverige

Bölebron byggdes med stålstödställningar

Som del av ett större byggprojekt i Mellersta Böle inledde byggbolaget YIT i augusti 2014 entreprenaden för en ny bro över den före detta bangården i Böle. För byggandet av den ca 185 meter långa bron beställde YIT Rakennus robusta stålstödställningar från Telinekataja som nyckelfärdig tjänst. Brons sluttande form och höga stödhöjd bjöd på utmaningar för genomförandet av ställningarna.

Bölebron byggdes med stålstödställningar

Med hjälp av sin erfarenhet reste Telinekataja robusta formställningar i stål för konstruktionen av den cirka 185 meter långa bron.

Att använda stålställningar är betydligt effektivare särskilt vid hög stödhöjd.

Att använda stålställningar är betydligt effektivare särskilt vid hög stödhöjd.

I centrumkvarteret i Böle renoverar man som bäst Böle station och bygger ett nytt köpcentrum, parkeringshall och cirka 700 nya bostäder. Huvudentreprenören YIT Rakennus beslutade använda formställningar i stål för att stöda den blivande bron.

– Valet av stålställningar påverkades främst av formställningens höga stödhöjd och att vi sökte det bästa möjliga alternativet med tanke på arbetssäkerhet. Det var också mycket viktigt för oss att leverantören av byggnadsställningar hade erfarenhet av att implementera liknande formställningar, säger arbetsledare Mikko Saresma på YIT Rakennus Oy. – Den nya bron bildade en enhetlig brobaneplatta med den befintliga bron intill. Det medförde särskilda utmaningar för entreprenaden, då de ”levande” broarna trots den gemensamma brobaneplattan måste hanteras som separata enheter.

Projektet framskred i nära samarbete

Höjden på den 14 meter breda formställningen under bron varierade från 6,5 meter till 11 meter. Installationen av formställningen, som väger cirka 500 ton, påbörjades på byggnadsarbetsplatsen i mitten av oktober. Ställningens materiel bestod huvudsakligen av Layher Allround-ställningar och totalt 211 stycken TG 60-stödtorn. För de två trafiköppningarna under bron användes ART-stödtorn med högre bärkraft.

– Vi inledde förberedelserna kring materielhanteringen i god tid redan i september. Det var nödvändigt för ett så här stort projekt för att vi hela tiden skulle kunna ha en optimal mängd materiel på byggnadsarbetsplatsen, säger arbetsledare Ville Valkonen på Telinekataja. – Själva arbetet började med en introduktion för de personer som arbetade på byggnadsarbetsplatsen, där vi uppmärksammade arbetssäkerheten och byggnadsarbetsplatsens specialdrag. Under hela projektet har vi haft ett nära samarbete med beställaren och de entreprenörer som arbetar på byggnadsarbetsplatsen.

Formställningen, som har en volym på cirka 24 000 kubikmeter, blev färdig på två månader. – Telinekatajas installationsteam byggde fint ställningen enligt tidtabellen och med små resurser, utan att äventyra arbetssäkerheten", säger Saresma. – Telinekatajas logistik fungerade bra och hela entreprenaden framskred enligt tidtabellen.

– Det skulle ha tagit klart längre tid att implementera en formställning i trä, säger arbetsledare Jani Kiili på YIT Rakennus Oy. – Att bygga stålställningar är också säkrare.

Optimal stödställning genom planering

På grund av den mjuka jordmånen restes en cirka två meter hög lägre underställning under själva stödställningen. Brons form och underställning planerades av Insinööritoimisto TAK-Plan Ky. – Grundläggningsförhållandena varierade i båda ändarna av bron, där ändstöden hade borrats in i berget och mellanstöden gjorts med upp till 33 meter djupa borrpålar, säger Saresma.

– För att säkerställa bästa möjliga ställning för objektet och kundens behov gick vi igenom planerna med hela vår designavdelning. Brobaneplattans stigning och dess sluttande form utgjorde en utmaning för planeringen. Höjdernas måttnoggrannhet krävde också särskild omsorg och expertis, säger Aki Parkkinen, som ansvarade för planeringen av ställningen vid Telinekataja. – Ett smidigt samarbete med planeraren av brons form och underställning var mycket viktigt för att hela projektet skulle lyckas.

Ställningsplanen finjusterades när projektet avancerade till att omfatta trafiköppningar under bron. Underställningens balkar och utgångshöjd medförde också ändringar i den ursprungliga planen. Till ställningen anslöts även ett trapptorn, längs vilket brobyggarna kunde röra sig. – Layhers material kan också mångsidigt anslutas till säkra gångbroar och räcken, fortsätter Valkonen.

– Stålställningarna kommer mycket sannolikt att tränga ut timmer i formställningar för broar. Det här kommer att ske särskilt för ställningar med hög stödhöjd. Det är bara en tidsfråga, säger Saresma.

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen