ABABSverige

BillerudKorsnäs & ABAB Sverige:
Säkerhet och produktivitet som gemensamma mål

– Ställnings- och väderskyddsmarknaden upplever ett starkt uppsving i Sverige, både inom byggsektorn och inom industrin. Särskilt intressant är det att växa tillsammans med våra kunder, såsom BillerudKorsnäs och Stora Enso, säger ABAB Sveriges verkställande direktör Kim Lund.

ABAB Sverige

Sommaren 2019 utökade Telinekataja sin verksamhet i Sverige genom att förvärva ABAB Sverige AB:s verksamhet. Telinekataja Groups snabbt växande dotterbolag verkar på marknaden i Gävle, Uppsala, Stockholm och i Västerbotten.
 
Svenska BillerudKorsnäs är en världsledande tillverkare av fiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget har kunder i över 100 länder samt åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och England. Gävlefabriken tillverkar kartongförpackningar för drycker och flytande mat. Fabrikens produktionslokaler och produktionsteknik skapar arbetsmiljömässiga och logistiska utmaningar även i fråga om dess underhållsarbete.
 
  – Vi är huvudleverantör för ställningsmontering vid BillerudKorsnäs produktionsanläggning i Gävle. Vårt samarbetsavtal omfattar underhåll, projekt och kvalitetsäkring, säger Kim Lund, som ansvarar för frågor kring underhållsavtalet.

Fungerande samarbete i krävande miljöer

Cristoffer Östlunds ansvar som projektchef är det dagliga underhållet, medan projektchef Marco Prieto Söderhäll jobbar med specifika projekt. Under Christoffer och Marco arbetar totalt 20 ställningsmontörer. – Vi är redo att betjäna kunden dygnet runt, året om. Vid behov åker jourhavande anställda direkt till fabriken när kunden ringer.
 
– Ett smidigt samarbete är nyckeln till framgång. Varje månad har vi ett uppföljningsmöte med kunden och våra egna installationschefer om hur många ställningar som installerats eller demonterats och vad vi har att vänta. På så sätt kan kunden hålla koll på ställningsmonteringen och dess kostnader i förhållande till helhetsprojektet.
 
– Säkerheten är den viktigaste frågan för både BillerudKorsnäs och oss. Vi bygger ställningar i krävande förhållanden inuti höga cisterner. Därtill har fabriken asbest, som vi ständigt måste rensa bort från våra installationsplatser, säger Kim Lund.

Stark kompetens inom planering och installation

 Telinekatajas långa erfarenhet och yrkeskunnighet inom industriellt underhåll ger även synergiförmåner för ABAB och den växande svenska marknaden. Planeringskompetens används redan från Telinekataja-koncernens moderbolag i Finland, bland annat i form av kalkyler och 3D-ritningar.
 
– ABAB Sverige har flera styrkor. De utvecklar ständigt sina processer. De har kundorienterat utökat sina installationstjänster till att omfatta bland annat kostnadsuppföljning och 3D-ritningar till hjälp för planeringen. ABAB har kompetent personal för att installera ställningar just för skogsindustrin. Vi har byggt upp ett gott samarbete, sammanfattar Hans Lindholm, som är gruppchef för projekt och installationer vid anläggningen i Gävle.
 
– I framtiden vill vi även betjäna fler BillerudKorsnäs-fabriker. Vi erbjuder gärna kundorienterade ställnings- och väderskyddslösningar även till många andra potentiella kunder i Sverige, konstaterar Kim Lund.

ABAB Sverige

Du kanske också är intresserad av

Vi ger vår julklapp till Östersjön
Väderskydd på Viraskolan visar vägen