ABABSverige

Planeringstjänster

ABAB erbjuder även högklassiga planeringstjänster, förutom uthyrning och montering av ställningar och väderskydd. Allt planeringsarbete bygger på senaste teknik och gedigen yrkeskunskap och därför kan vi försäkra våra kunder om att arbetet framskrider effektivt, säkert och enligt tidplan. Våra konstruktörer är experter inom sitt område, de känner till de direktiv som gäller och vilka utmaningarna som finns med väderskydd.

ABAB Sverige Planeringstjänster

I planeringen beaktas risker för fuktskador och genom konkreta åtgärder under byggprojektets gång ser våra montörer till att hålla byggnaden fuktfri. Allergiproblem orsakade av mögel har blivit en stor samhällsfråga och vi vill bidra till hållbara byggnader där människor mår bra.

Projektplanering

Projektplanering

Varje projekt planeras ner till minsta detalj. Säkerhet och kostnadseffektivitet är högt prioriterade och vi samarbetar nära med kunden, byggherren och underleverantörerna i dessa frågor.

Läs mer
Fukthantering

Fukthantering

Fukthantering har blivit en allt viktigare del av ett lyckat byggprojekt. Ett välfungerande väderskydd ger byggnaden en lång livstid.

Läs mer